Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pravila korišćenja i zaštita privatnosti

AUTORSKA PRAVA

AMS ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Od strane AMS-a ste ovlašćeni za pregled, preuzimanje datoteka, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ukoliko su zadovoljeni sljedeći uslovi: * Nisu pravljene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja AMS-a * Materijali se koriste samo u svrhu informisanja, odnosno u lične ili nekomercijalne svrhe * Na svim materijalima je vidljiva napomena o autorskom pravu i zaštitni znak * Svako pregledanje, preuzimanje datoteka, upotreba i dr. bilo kog dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumeva Vaše prihvatanje Uslova korišćenja AMS web stranica.

UKIDANJE SERVISA/WEB STRANICA

AMS ima pravo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga da modifikuje ili ukine ove web stranice ili usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodnog obaveštenja. AMS neće biti odgovorna ni vama niti nekoj trećoj strani za promenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili usluga.

LINKOVI

Naše web stranice mogu da sadrže i linkove na ostale Internet stranice ili izvore. AMS NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a NIJE odgovoran ni za sadržaj koji je putem njih dostupan; mogućnost korišćenja ili tačnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.

NAPOMENE

AMS NE GARANUJE: DA U SADRŽAJU NA NJENIM WEB STRANICAMA NEĆE BITI GREŠAKA; DA CE WEB STRANICE ILI USLUGE FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA; DA IMPLEMENTACIJA SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

PRESTANAK KORIŠĆENJA

Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja ili ukoliko niste zadovoljni web stranicama i uslugama koje Adria Media Serbia nudi, prekinite s korišćenjem ovih web stranica I usluga.AMS NIJE ODGOVORNA NI VAMA, NI TREĆIM LICIMA ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA ILI POVEZANA SA VAŠOM POGREŠNOM UPOTREBOM, ODNOSNO NEMOGUĆNOST UPOTREBE AMS WEB STRANICA ILI USLUGA. IAKO VAŠE POTRAŽIVANJE MOŽE BITI BAZIRANO NA GARANCIJI, UGOVORU, PREKRŠAJU ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM UPORIŠTU, NEZAVISNO OD NAŠE OBAVEŠTENOSTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, AMS SE OSLOBAĐA OD SVAKE ODGOVORNOSTI. PRIHVATANJE OGRANICENJA NAŠE ODGOVORNOSTI NUŽAN JE PREDUSLOV KORIŠĆENJA AMS WEB STRANICA I USLUGA.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Bilo kakve izmene i dopune ovih Uslova korišćenja neće biti važeće, ukoliko iste nisu objavljene od strane AMS-a, na ovim web stranicama. Svaka izmena objavljena na ovim web stranicama, od strane AMS-a, odmah postaje važeća, a svako dalje korišćenje web stranica ili ponuđenih usluga podrazumevaće Vaše prihvatanje izmenjenih odredbi.

DODATNE INFORMACIJE

Vlasnik ovih web stranica je Adria Media Serbia d.o.o., Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Srbija. Sva pitanja koja se odnose na naše web stranice ili Uslove korišćenja možete uputiti putem kontakt informacija koje se nalaze pod linkom Kontakt.Zahvaljujemo se na korišćenju Adria Media Serbia web stranica.