Ukoliko se služite plastičnim priborom najverovatnije ćete nakon završetka obroka pribor baciti zajedno sa plastičnim tanjirom. Međutim, kada koristite klasičan pribor način na koji ga odlažete nakon obroka nosi određenu poruku. Ona može posluzi ili domaćinu poslati poruku u kojoj ste fazi jela, da li da nastave da služe specijalitete ili ste završili sa jelom. Evo nekoliko uobičajenih pravila.

Američki stil. Položite nož i viljušku paralelno preko tanjira tako da pokazuju pravac poput kazaljki na časovniku kada je između 11 i 12 časova.

Evropski šik. Odložite pribor na isti način, to jest između 11 i 12 časova, s tim što je viljuška okrenuta naopako, odnosno zupci dodiruju tanjir.

Kada pribor namestite u obliku naopako okrenutog latiničnog slova V, to znači da samo pravite pauzu u obroku. Ne preporučuje se ni da pribor nakon obroka prekrstite, ali ni da u toku jela strana kojom dodirujete hranu dotakne sto. Jer, čemu sav bonton i pravila ako je pored vas na stoljnjaku ogromna mrlja od hrane.