Adria Media Magazine d.o.o.

Politika Zaštite Privatnosti

za web site www.stvarukusa.rs

Autor:

Adria Media Magazine d.o.o. - Prodajni Tim

Poslednja izmena:

22.02.2020.

Verzija: 1.0

I UVOD

Web site www.stvarukusa.rs (u daljem tekstu Sajt) u vlasništvu je privrednog društva Adria Media Magazine d.o.o. (u daljem tekstu AMM), koja posluje u okviru i čiji je osnivač Adria Media Group d.o.o.

Sajt je između ostalog namenjen posetiocima koji svoje recepte šalju uredništvu Sajta na objavu, prilikom čega dolazi do prikupljanja i obrade ličnih podataka, od strane AMM-a kao rukovaoca.

Redakcija Sajta zadržava pravo da odredi dinamiku objava pristiglih recepata, odnosno da objavi recepte po svom nahođenju i odluci.

II KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO, SVRHA KORIŠĆENJA & PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

Prilikom dostavljanja recepta, kao posetilac popunjavaš upitnik na Sajtu na kojem ostavljaš lične podatke poput: e-mail adrese, imena i prezimena, a po želji eventualno i fotografiju jela pripremljenog na osnovu tog recepta. To su ujedno i jedini lični podaci koje prikupljamo.

Svrha korišćenja

Vašim imenom personalizujemo recepte koje kao posetioci ostavljate (npr. Jelenin recept za mafine...) a ime i prezime koristimo i da vas potpišemo ispod fotografije kao pošiljaoce/kreatore recepta. Takođe e-mail posetilaca koristimo da bi smo ih obavestili da je recept objavljen i da bismo im poslali link do njega.

Niko neće moći da vas lično kontaktira preko našeg sajta ali će drugi moći da ispod ostavljaju svoje komentare.

Potrebno je da se Recept i fotografija mogu dalje objavljivati u okviru AMG i povezanih lica.

III OPŠTE ODREDBE

Odredbe koje slede važe za sve posetioce.

Deljenje

Možemo da delimo i\ili objavljujemo informacije koje prikupljamo od naših Korisnika i Posetilaca u sledećim situacijama:

Zbirne informacije ili Nepersonalizovane Informacije

Možemo podeliti zbirne informacije koje ne uključuju lične podatke i možemo na drugi način otkriti nepresonalizovane podatke i LogPodatke trećim licima za potrebe industrijske analize, demografskog profilisanja i druge svrhe.

Politika Cookies-a

Pružaoci usluga

Možemo angažovati treća pravna ili fizička lica da nam pomognu u pružanju ili pružaju naše usluge u naše ime, da pružaju usluge vezane za prodaju usluga ili roba koje možemo da obavljamo preko Sajta ili da nam pomognu u analiziranju korišćenja naših usluga. Ova treća lica imaju pristup zbirnim informacijama koje prikupljamo od naših Korisnika i Posetilaca samo radi obavljanja ovih zadataka u naše ime.

Poslovni Transferi

Možemo prodati, prebaciti ili na drugi način podeliti neka ili sva osnovna sredstva, uključujući lične podatke prikupljene od naših Korisnika, Krajnjih Korisnika i Posetilaca u slučaju spajanja, pripajanja, reorganizacije ili prodaje osnovnih sredstava ili u slučaju bankrota.

Takođe zadržavamo pravo da lične podatke i recepte sa Sajta koristimo na drugim web sajtovima lica povezanih sa AMM.

Poštovanje Zakona i saradnja sa državnim organima

Mi sarađujemo sa državnim organima i službenim i drugim licima i koja su odgovorna za primenu zakona i radi usklađivanja sa zakonom. Mi ćemo učiniti dostupnim bilo koji podatak prikupljen od posetilaca državnim organima i njihovim službenicima ili drugim licima ako je prema važećim propisima to neophodno ili primereno da odgovorimo na zahteve ili pravne procese (uključujući pored ostalog i sudske naloge) ovih lica ili da zaštitimo našu imovinu i prava kao i prava trećih lica, da zaštitimo javnu bezbednost kao i bezbednost pojedinaca ili da sprečimo ili zaustavimo aktivnost za koju smatramo da je ili predstavlja rizik da bude na bilo koji način protivna zakonu, neetička ili kažnjiva.

Bezbednost

Veoma brinemo o bezbednosti vaših informacija. Mi preduzimamo administrativne, fizičke i elektronske mere osmišljene da zaštite vaše informacije od neovlašćenog pristupa. Mi ćemo izvršiti zakonsku obavezu i obavestiti vas o svakom narušavanju bezbednosti, poverljivosti ili integriteta vaših nekodiranih elektronski sačuvanih “ličnih podataka” (kako je utvrđeno važećim zakonskim propisima), elektronskom poštom ili upadljivom objavom na Internet strani u najkraćem mogućem roku i bez neopravdanog odlaganja, ukoliko je to u skladu sa 1) legitimnim potrebama sprovođenja zakona ili 2) bilo kojim merama neophodnim da se utvrdi obim povrede privatnostii i povrati integritet sistema podataka.

Međunarodni Transfer

Vaše lični podaci mogu biti prebačeni ili održavani na računarima koji se nalaze izvan Republike Srbije, gde zakoni o privatnosti možda nisu tako razvijeni kao oni u oblastima koje su u nadležnosti Republike Srbije.

Linkovi za druge Internet Strane

Naša Internet strana sadrži linkove za druge internet strane. Ako izaberete da posetite reklamni sajt klikom na reklamni link ili neki drugi tip reklame, ili klikom na link neke treće strane, bićete preusmereni na internet stranu trećeg lica. Činjenica da mi povezujemo sa internet stranom ili postavljamo reklamne linkove ili neki drugi tip reklame ne predstavlja odobrenje, ovlašćenje ili povezivanje sa tim trećim licem, niti to predstavlja odobrenje njihove politike o zaštiti informacija i privatnosti. Mi ne preuzimamo kontrolu nad internet stranama trećih lica. Te druge internet strane mogu da pošalju sopstvene cookies ili druge fajlove u vaš kompjuter, prikupe podatke ili zahtevaju lične informacije od vas. Druge internet strane slede drugačija pravila u pogledu korišćenja ili objavljivanja ličnih podataka koje im vi pružite. Savetujemo vam da pročitate pravilnike o zaštiti privatnosti ili izjave drugih internet strana koje posećujete.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici, našoj praksi u vezi sa vašim ličnim podacima vezanim za Sajt, ili ako biste želeli da uklonimo vaše lične podatke iz naše baze podataka, slobodno nas kontaktirate na email adresu: redakcija@stvarukusa.rs

V MODIFIKACIJE

Ova Politika Zaštite Privatnosti može biti ažurirana s vremena na vreme. Obavestićemo vas o bilo kakvim značajnim izmenama objavljivanjem nove Politike na Internet strani. Savetujemo vam da proveravate ovu Politiku redovno zbog mogućih promena.

O  POTVRĐUJEM DA SAM PROČITAO, RAZUMEO I PRISTAO NA USLOVE OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI.